Ajansımız ile Seslenen Kitap arasında yapılan bir anlaşmayla telif hakları ajansımız tarafından temsil edilen ait eserlerin sesli kitap versiyonları dinleyiciye sunulmaya başlanmıştır. Değerli yazarımız Sabahattin Ali’nin üç eserinin sesli kitap prodüksiyonu tamamlanmış ve satışa sunulmuş durumdadır  :

audiobook-kurkmantolu2

KÜRK MANTOLU MADONNA

Seslendiren : Mert Fırat

seslenenkitap

KUYUCAKLI YUSUF

Seslendiren : Ezel Akay

seslenenkitap

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN

Seslendiren : Beyti Engin

seslenenkitap

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.