Biyografi

Reşat Nuri Güntekin’in on dokuz romanı ve toplu öykülerinden oluşan yedi kitabı bulunmaktadır. En ünlü romanı Çalıkuşu, genç bir kızın, kasabadaki dinamizmi ve hem eğitimli biri hem de kadın olduğu için karşılaştığı zorlukları anlatır. Aynı zamanda, bu genç kadının, eğitimsiz kırsal ile eğitimli şehirli sınıfların karşılaşma ve birbirlerini anlamasındaki değişimde oynadığı rol de aktarılmaktadır. Güntekin’in romanları genellikle güçlü kadın karakterler üzerine kuruludur ve eserleri Türk aydınlanmasının devrimci ve devrim sonrası döneminin tipik örnekleridir.

Başlıca eserleri

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.