Biyografi

Masal ve öykü yazarı (İstanbul, 1915 – İstanbul, 1980). Pertevniyal Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Maiyet memurluğu, Bucak Müdürlüğü, Kaymakamlık, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı, 1971’de emekliye ayrıldı. Geri kalan yaşamını masal yazmaya, halk bilimine adadı. 1935’te İstanbul Belediye Dergisi’nde ilk yazısı çıktı. Yeni Türk ve Halk Bilgisi Haberleri dergilerinin editörlüğünü yaptı. Derlemelerini, yazdığı masalları Yücel, Varlık, Çığır, Ülkü, Yirminci Asır, Eğitim, Türk Dili, Dünya, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde yayımladı. Tek kitapla kalan öykü kitabı dışında çalışmalarını tümüyle masal yazarlığı ve masal derlemeciliğiyle sürdürdü. Yazılarında Tezel Amca, Şerif Halil Başa, N.T., T. A., M. Korkusuz gibi takma adlar da kullandı.

Başlıca eserleri

Masal:

Keloğlan Masalları (1936)
İstanbul Masalları (1938)
Köroğlu Masalları (1939)
Bilmeceler ve Maniler (1941)
Altın Tas (1942)
Çocuk Masalları (1943)
Beyböyrek (1944)
Alabalık (1944)
Altın Araba (1944)
Peri Kızı (1944)
Yeşil Kuş (1945)
Keloğlan (1945)
Elmas İşlemeli Kılıç (1946)
Konuşan Kaval (1946)
Seksen Göz (1946)
Şamdan Kız (1946)
Kırk Kardeş (1949)
Fatma Nine (1950)
Korkusuz Sultan (1952)
Altın Bülbül (1953)
Küçük Sultanın Güvercini (1953)
Limon Kız (1955)
Üç Güzel Masal (1959)
Talih Kuşu (1960)
Kayıp Sultan (1962)

Derleme:

Türk Halk Bilmeceleri (1969)
Türkiye Folklor ve Etnografya Kılavuzu ((1969)
Türk Masalları (2 cilt, 1971)

İnceleme:

Türkiye-Avustralya İşçi Anlaşması Münasebetiyle Avustralya Hakkında Bir İnceleme (1967)

Öyküleri:

Yıkılan Köprü (1944)

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.