Fikret Adil > Intermezzo

Tiyatro turnesinin sona ermesiyle Atina’ya dönecek olan Pappas, Tina’yla vedalaşmak ister. Ancak Tina âşıktır, her ne pahasına olursa olsun Papas ile kaçmak ister. Kaçma planı yapılır. Acaba kaçar mı?

 

Intermezzo

eser-intermezzoİntermezzo, Yunanistan’ın ünlü kadın şairi Theonu Draskopula’nın oğlu Yorgo Pappas’nın hayatını anlatan bir roman. Yazarın bazen anlatıcı, bazen roman kişilerinden biri olduğu, otobiyografik yanı olan bir aşk romanı.

Pappas, önce Fransa’da zengin bir çiftçinin kızıyla evlenir, eşinin babası onu bir işçi gibi çiftlikte çalıştırmaya kalkışınca, ayrılır, Yunanistan’a döner. Bir konsoloslukta tercüman olarak çalışmaya başlar, konsolosun eşi Madam D ile gizli bir aşk ilişkisi ortaya çıkınca da kovulur. İzmirli çok güzel bir Rum kızla tanışır. Ona âşık olur, aşkı karşılık bulur. Ne var ki, çalıştığı tiyatro grubunun İstanbul’a gitmek üzere Atina’dan ayrılmasıyla aşk da biter. Bu kez hayatına İstanbul’da bir Musevi kızı olan Tina girer. Tina, Charles Boyer’e benzeyen Pappas’yı çok sever. Arada bir buluşurlar. Bu durum Tina’nın anne babasını çok rahatsız eder. Çünkü Tina’nın Yahudi olmayan biriyle görüşmesini istemezler.

Tiyatro turnesinin sona ermesiyle Atina’ya dönecek olan Pappas, Tina’yla vedalaşmak ister. Ancak Tina âşıktır, her ne pahasına olursa olsun Papas ile kaçmak ister. Kaçma planı yapılır. Acaba kaçar mı? Yoksa…

Basından alıntılar:

İntermezzo, içe işleyici bir kısa romandır. Sayfalarında, 1930’ların başındaki kozmopolit Beyoğlu alev alev yaşar. Beyoğlu’ndan bütün İstanbul’a göndermelerle. İstanbul günümüzün zavallıca düşmanlıklarına, ayrımcılıklarına düşmemiştir. O yıkıma epey zaman var…1930’lar İstanbul’da alabildiğine uygardır.

İntermezzo’yu sizlerle paylaşmak, belleğimin gediklerini kapatmak için tararken, büyüsüne yeniden kapıldım. Saatlerdir okuyorum. Geçmişte Tina güzelliği ve gençliğiyle iz bırakmıştı. Bu kez Matmazel Periponiçka, bir roman kişisi olarak, ilgimi çok daha fazla çekti. Hayalleri, yalanları, kendini aldatışıyla. Pappas’ın kendisine sahiden âşık olduğunu sanmasıyla.
İntermezzo’yu mutlaka okuyun. Fikret Adil size çok şey katacak. Selim İleri

Esasen büyük sanat, toplumun o sıradaki kurallarına aykırılık gösterir. Fakat daha özel anlamıyla bohem, hiçbir ahlâk kuralını tanımayarak yaşanılan süflî hayatın adıdır. Bu bazen bir özentiden ibaret kalır ve bundan hiçbir sanat eseri de doğmaz. Genç Necip Fazıl da dâhil olmak üzere Fikret Adil’in ve arkadaşlarının yaşadıkları hayat bu ikinci, aslında gerçek bohem hayatıdır. Fikret Adil’in Asmalı Mescit 74 ve İntermezzo adlı kitaplarında bu çevrenin hikâyeleri vardır. Okunduğu zaman insan bunların hiçbir sanat dertleri olmadığına inanır. Bununla beraber ben şahsen Necip Fazıl’ın bir dönemi için bu hayatın da itici bir güç olduğunu düşünürüm. M. Orhan Okay

Diğer Eserleri

Fikret Adil > Asmalımescit 74

Düşünüyorum da Asmalımescit 74’ü okumasaydım, Hale Asaf’ın alabildiğine Batılı olmak isterken köyünde Doğulu kalışını, ikilemini biraz hırçın- bir hayli içli dünyasını nasıl hissedecektim? Fikret Adil’e bir Beyoğlu yazarı diyebiliriz.

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.