Biyografi

1945’te İstanbul’da doğdu.

1964’te İstanbul Alman Lisesi’nden mezun oldu.
1964-66 arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüne devam etti.
1966’da Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
1970’de Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü (Psikoloji’den yandal alarak) bitirdi.

Alman Dili ve Edebiyatı alanında 1977’de doktor, 1987’de doçent, 1993’te profesör ünvanını aldı.

İstanbul, Mimar Sinan, Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde dilbilim, göstergebilim ve edebiyat kuramları dersleri verdi. Bu alanlarda birçok kitap ve makale yazdı.

Başlıca eserleri

Edebiyat Alanındaki Çalışmaları:

2014 “Nisan”. Roman. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul.
2013 “Kırmızı Motosiklet”. Anlatı. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul.
2013 (1998) “Alef” Jorge Luis Borges’ten çeviri. Alef içinde. İletişim Yayınları. İstanbul.
1983 “Yuvarlak Tapınağın Kalıntıları” Jorge Luis Borges’ten çeviri. Latin Amerika Hikayeleri Antolojisi içinde. İletişim Yayınları. İstanbul.
1983 “Borges ve Ben” Jorge Luis Borges’ten çeviri. Latin Amerika Hikayeleri Antolojisi içinde. İletişim Yayınları. İstanbul.
1983 “ Kusursuz Hizmet” Julio Cortazar’dan çeviri. Latin Amerika Hikayeleri Antolojisi içinde. İletişim Yayınları. İstanbul.
1982 “Mirha’nın Gidişi”. Kısa öykü. Yazko Edebiyat Dergisi, Sayı 26. İstanbul.
1975 “Ben Bir Kadın Pilotum”. Kısa öykü. Yeni Dergi, Sayı: 125. İstanbul.
1964 “Kaçık”. Kısa öykü. Yeni Ufuklar Dergisi, Sayı: 143. İstanbul.

Bilimsel Alandaki Kitapları:

2013 (Derleyen: Fatma Erkman-Akerson) Edebiyatımızda Bireyselleşme Serüveni. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
2012 (2. Baskı) Edebiyat ve Kuramlar. İthaki Yayınları. İstanbul.
2008 Dile Genel Bir Bakış. Multilingual. İstanbul (yenilenmiş ve büyük çapta genişletilmiş yeni basım).
2006 Tıp Öğrencileri İçin Almanca. Yeditepe Üniversitesi Yayını. İstanbul (yenilenmiş ve genişletilmiş yeni basım).
2005 Göstergebilime Giriş. Multilingual. İstanbul. (İkinci baskı değil, aynı adla yeni bir kitap.)
2000 Dile Genel Bir Bakış. Multilingual. İstanbul.
1999 (Doç. Dr. Cemal Yıldız ile birlikte) Türkiye Üniversiteleri, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği ve Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Bölümlerinde Başlangıçtan Bugüne Gerçekleştirilen Çalışmaların (tezler ve öğretim elemanlarının yayınları) Kaynakçası (proje çalışması). Marmara Üniversitesi Yayını. İstanbul.
1998 (Prof. Dr. Şeyda Ozil ile birlikte) Türkçede Niteleme – Sıfat İşlevli Yan Tümceler. Simurg Yayınları. İstanbul.
1997 (2. Baskı) Anlam – Çeviri – Karşılaştırma. ABC Yayınları. İstanbul.
1987 Göstergebilime Giriş. Alan Yayıncılık. İstanbul.
1981 Tıp Öğrencileri İçin Almanca. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını. İstanbul.

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.