Biyografi

Reşat Nuri Güntekin’in on dokuz romanı ve toplu öykülerinden oluşan yedi kitabı bulunmaktadır. En ünlü romanı Çalıkuşu, genç bir kızın, kasabadaki dinamizmi ve hem eğitimli biri hem de kadın olduğu için karşılaştığı zorlukları anlatır. Aynı zamanda, bu genç kadının, eğitimsiz kırsal ile eğitimli şehirli sınıfların karşılaşma ve birbirlerini anlamasındaki değişimde oynadığı rol de aktarılmaktadır. Güntekin’in romanları genellikle güçlü kadın karakterler üzerine kuruludur ve eserleri Türk aydınlanmasının devrimci ve devrim sonrası döneminin tipik örnekleridir.

Başlıca eserleri