Biyografi

Türk edebiyatının öncü romancılarından Kemal Tahir, İstanbul’da 1910’da doğdu, 1973’te yaşamını yitirdi. Kasımpaşa Gazihasanpaşa Rüştiyesi’ni bitirdi Galatasaray Lisesi’nin onuncu sınıfındayken öğrenimini yarıda bıraktı. Avukat kâtipliği (1928-1932), Zonguldak Kömür İşletmelerinde İdare Memurluğu sonra da İstanbul’a gelerek gazetecilik (1932-1938) yaptı. Siyasal düşüncelerinden dolayı, on beş yıla hüküm giydi. Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Malatya cezaevlerinde on iki yıl yattı. Hapislik yıllarında fikir arkadaşı Nâzım Hikmet’le mektuplaştı. Bunlar Nâzım Hikmet’ten Kemal Tahir’e Mektuplar adıyla kitaplaştırıldı.1950 Af Yasasından yararlanarak, hapisten çıktı. Kalemiyle geçiniyordu, bir kalp krizi sonucu yaşama gözlerini yumdu. Sanat hayatına önce şiirle başladı, sonra öykülerle sürdürdü, romanda çok önemli yapıtlara imza attı. Konularını Çankırı, Çorum dolaylarından, cezaevi yaşantılarından, Kurtuluş Savaşı’ndan, eşkıya menkıbelerinden alan tezli romanlar yazdı. Herkes Kemal Tahir’i okuyarak halkı, Türkiye’yi tanıdı. On beş kadar takma adla otuza yakın çeviri roman yayımladı. Bunlar içinde Mayk Hammer dizisinde “F.M. İkinci”yi kullandı. Onun edebiyatçı kişiliği, düşünürlüğü 30. Ölüm Yıldönümü Anısına yayımlanan bir kitapta yer aldı. Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı ile 1967-1968 Yunus Nadi Roman Armağanı’nı, Devlet Ana ile de Türk Dil Kurumu 1968 Roman ödülü’nü kazandı. İlk eşi Fatma İrfan’a yazdığı mektuplar Kemal Tahir’den Fatma İrfan’a Mektuplar adıyla ölümünden sonra yayımlandı (1979).

Başlıca eserleri

Göl İnsanları (1955)
Sağırdere (1955)
Esir Şehrin İnsanları (1956)
Körduman (1957)
Rahmet Yolları Kesti (1957)
Yediçınar Yaylası (1958)
Köyün kamburu (1959)
Esir Şehrin Mahpusu (1961)
Kelleci Memet (1962)
Yorgun Savaşçı (1965)
Bozkırdaki Çekirdek (1967)
Devlet Ana (1968)
Kurt Kanunu (1969)
Büyük Mal (1970)
Yol Ayrımı (1971)
Namusçular (1974)
Karılar Koğuşu (1974)
Damağası (1977)
Bir Mülkiyet Kalesi (1977)
Hür Şehrin İnsanları (1978)